Brnkejte a podpořte dobrou věc...

Dlouhodobě podporujeme prospěšné projekty a neziskové organizace.

BrnkačkaTEL - společenská odpovědnost a podpora těm, v jejichž činnosti vidíme smysl! Vnímáme potřebu zapojovat se do místního dění v našem regionu a být aktivní součástí společnosti. Činnosti, které mají smysl a přitom se jim nedostává financí, vnímáme jako důležitou součást života.

Vytrvalost a důslednost, kterou se učíme ve sportu. Úcta k přírodě a uvědoměnit si místo člověka v soukolí všech jevů co nás obklopují. Pochopení a úcta k člověku a jeho různým rolím v průběhu života. Možnost kvalitně a užitečně prožít volný čas. To vše a ještě více se skrývá pod projekty, které Vám představujeme. Pojďte s námi objevovat tento úžasný svět a přispět svou trochou ke každodenním maličkostem, které mohou dělat svět lepším!

Přispět na některý z projektů můžete i Vy.

Kde Vaše peníze pomáhájí?

Podpořte děti

Podpořte děti ve Vašem kraji

Skauting – to jsou kamarádi, přátelé a společenství lidí, kteří sdílejí podobné hodnoty. Vyrůstat ve skautském oddíle znamená chopit se šance žít naplno. Být aktivní a najít vlastní místo ve světě. Skauting je příležitost rozvíjet nejen sebe, ale i své okolí. Skauti a skautky se snaží tvořit lepší svět tím, že berou vlastní život do svých rukou. Skautská výchova ctí především tyto hodnoty: hrát fér, spolupracovat s ostatními, být ohleduplný k okolnímu prostředí, mít vztah k přírodě. Skauting všestranně působí na rozvoj osobnosti dětí a mladých lidí – prostřednictvím her, zážitků, aktivit a dalších činností.

Jste sportovci? Podpořte sportovní aktivity a spolky vašeho kraje

S-Sport Hronov
to jsou mladí cyklisté plní odhodlání a zápalu pro tento sport, nevynechájí žádnou příležitost a těší je každý kilometr a chvíle strávená na kole. Náš team není velký, ale třeba u nás vyroste další Jarda Kulhavý.

Podpořte sport
Podpořte zvířata

Podpořte zvířata ve vašem okolí

Kousek od centra Trutnova se nachází Ostrov přírody - údolí, které nabízí ojedinělý pohled do světa rostlin a živočichů. Na jednom místě potkáte zvířata od chráněných motýlů přes ovečky a kozy až pod islandské koně. Také tu vznikla naučná stezka, pozorovatelna, tůně, úkryty pro zvířátka. Celá myšlenka je založena na propojení člověka a přírody a možnosti poznávat přírodu v přirozeném prostředí. Areál hojně navštěvují školy, školky i veřejnost. (Ostrov přírody - facebook

Chraňte vaší přírodu

Nezisková společnost Trutnovská zeleň, o.p.s. se kromě jiného zabývá činnostmi v lesnictví (např. sázení stromků, úklidy klestu), údržbu zeleně apod. Na těchto činnostech zaměstnává i znevýhodněné osoby na trhu práce.

Podpořte přírodu

Kde nás najdete?

Kancelář Rtyně.net s.r.o.
Telefon: 498 300 300
Hronovská 573
542 33 Rtyně v Podkrkonoší

Kancelář Rocketnet s.r.o.
Telefon: 491 300 300
Nerudova 1511
549 01 Nové Město nad Metují

Mapa - BrnkačkaTEL - mobilní operátor z Krkonoš
Sleduj nás na Facebooku
© copyright BrnkačkaTEL 2023 | made by jxk.cz